Formulari d'autorització d'accés als edificis C4/C5 del Departament d'Enginyeria Electrònica

Formulari d'autorització d'accéss als edificis C4/C5-Formulario de autorización de acceso a los edificios C4/C5

Atencion Atenció! Si encara no teniu la vostra targeta UPC i sou personal vinculat a la UPC (PDI, PAS, estudiant, doctorand, becari) o l'heu de renovar per caducitat, pèrdua o mal funcionament, us heu de dirigir a Consergeria de l'Escola de Telecomunicacions, a l'edifici B3, on realitzaran els tràmits necessaris perquè la pugueu obtenir. Quan tinguis la targeta torna a aquest qüestionari. Gràcies.

Atención! Si todavía no tienes tarjeta UPC y eres personal vinculado a la UPC (PDI, PAS, estudiante, doctorando, becario) o lo tienes que renovar por caducidad, pérdida o mal funcionamiento, debes dirigirte a Conserjería de la Escuela de Telecomunicaciones, en el edificio B3, donde realizarán los trámites necesarios para que la puedas obtener. Cuando tengas la tarjeta vuelve a este cuestionario. Gracias.

En cas que no sigueu personal vinculat a la UPC marqueu la següent casella i empleneu el formulari sense posar la data de caducitat de la targeta UPC. Serà l'Administració del Departament qui faci els tràmits per poder obtenir una targeta provisional. Gràcies.

En el caso de que no seas personal vinculado a la UPC marca la siguiente casilla y rellena el formulario sin poner la fecha de caducidad de la tarjeta UPC. Será la Administración del Departamento la que haga los trámites para poder obtener una tarjeta provisional. Gracias.
Data de caducitat de la targeta UPC/Fecha de caducidad de la tarjeta UPC
/
Dades personals del sol.licitant/Datos personales del solicitante
Aquests camps són obligatoris/Estos campos son obligatorios
Dades del responsable/Datos del responsable
Només els PDI poden deixar aquests camps en blanc/Sólo los PDI pueden dejar estos campos en blanco
Si el responsable no està a la llista introdueix les dades del nou responsable/Si el responsable no está en la lista introduce los datos del nuevo responsable:
Els tres camps son obligatoris/Los tres campos son obligatorios
Accessos/Accesos
Necessites accés a la sala del personal investigador C4-213?/Necesitas acceso a la sala del personal investigador C4-213?Departament d'Enginyeria Electrònica.